Aýal poliester mahmal sport eşikleri Hoodie toplumy

Gysga düşündiriş:

Önüm No. KH-LH004

 

Dynç alyş ýa-da tötänleýin günler üçin ajaýyp bu eşikli eşik, rahat “Fleece” bilen rahat siluetde ýasalýar, şäherde gezelenç edýärsiňizmi ýa-da aýlanýarsyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Box Her guty paketine 1 toplum.
● Uzyn ýeňli, öňdäki fermuar, kapotly köýnek, kenguru jübüsi, öz matasy bilen kapot asma.
2 Iki gapdaly jübüli, biliň içindäki elastik.
● Wagt: Gündelik geýim, sport, dynç alyş, dynç alyş, dynç güni, öý, iş, açyk howada işjeňlik, jaýyň içindäki işler, seneler, köçe geýimleri we ş.m.
● Artykmaç dizaýn / özleşdirilen.

 

Harydyň beýany

Stil
Sport, dynç alyş, näzik, ulaldylan ýa-da hödürleýän dizaýnlaryňyz bar

Mata düzümi
100% pagta;60% pagta 40% poliester;35% pagta 65% poliester;100% poliester;Palçyk mata;Gaýtadan işlenen poliester;Organiki pagta we beýleki matalar özleşdirilip bilner.

Mata agramy
240GSM.

Reňk
Pantone reňklerini öndürip bileris ýa-da hödürleýän reňkleriňizi çalşyp bileris.

Yarüplükleriň hili
Tarakly, ýarym tarakly, kartoçkaly, poliester, OE ýüplük we ETC.

Ölçegi
Standart Europeewropa / Amerikan ululygy ýa-da ululygyňyzyň spesifikasiýasy hökmünde öndürip bileris.

Çap we keşde
Galstuk boýag, rezin, ýarym rezin, applique, geçirmek, sanly çap etmek, ekran çap etmek, yzygiderli nagyş we ETC.

Üstünliklerimiz

1. Hünär:15 ýyllyk önümçilik we eksport tejribesi bilen, eýýäm dünýädäki müşderiler bilen durnukly we çözgütli iş gurduk.
2. Zawod esasly:Biz zawod, orta adam ýok.
3. Gowy töleg möhleti:Zawodyň köpüsiniň OA30-60 günlük töleg möhleti bilen edip bilmeýäris.
4. Şahadatnamalar:Gaplamak we BSCI şahadatnamasy.

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri Nançang şäheri.
Groupaş topary Ulular
MOQ Reňk üçin 1000 toplum, jemi mukdary 3000 setden az bolmaly däl.
Jyns Aýal.
Stil Artykmaç.
Mata düzümi 92% poliester 8% spandeks mahmal 240G.Beýleki kompozisiýa düzülip bilner.
Nusgalar Elýeterli
Nusgalaryň wagty Adatçagözlemek ýa-da dogry material gözlemek üçin 3-7 gün, nusgalaryňyzy taýýarlamak üçin 3 gün gerek (10 sanydan köp däl), bu bolsa nusgalaryňyzy 15 günüň içinde alyp bilersiňiz (ýük wagty 5-7 gün alýar).Alternatiw matalary ulanmagy kabul etseňiz has çalt bolar.
Nusga tölegi , Ok, ýeňdik'Size nusga tölegini alma, hatda biz öz işimize başlamzok, ýöne mundan ozal diňe aksiýa matamyzy ulanmagy kabul etmeli'size gerek zat ýok, diňe tölemeli ýük ýükleri.(5 sanydan ýokary bolmadyk nusgalar)
Öňem sargyt eden bolsak, ýeňerdik'size töleg tölemeli däl.
Reňk Panton reňkleriniň hemmesi bar.
Açar söz Aýal mahmal sport toplumy.
Görnüşi Sport eşikleri
Töleg usuly FOB, T / T, DDP, CIF, Western Union.
Tölegiň şerti Täze müşderi üçin: 30% goýum, gowşurylandan soň 15 günüň dowamynda balans tölegi.
Köne müşderi üçin: OA 30 gün.
Ölçegi XXS-5XL.
Gaplamak usuly Polibag üçin 1 toplum, guty gaplamak, asma gaplamak ýa-da islegiňiz boýunça.
Eltip bermek usuly Mysal üçin: DHL, FedEx, EMS.
Köp önüm üçin: Deňizde ýa-da howa arkaly.

Gaplamak we eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki: