Aşyklar dynç alyş tomus futbolkasy Gysga ýeňli moda tendensiýasy gowşak

Gysga düşündiriş:

Haryt belgisi KH-MT008

 

Boýnuň daşy.

Doly sublimasiýa.

Gursak çişirilen çap.

Esasy stil tomus eşigi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

-Sort ýeň.
-Güýçli ýakasy we Super Softumşak el duýgusy matasy bilen bezeldi.
-Göçürmek: Gündelik geýim, dynç alyş, dynç alyş, dynç günleri, öý, iş, açyk meýdanda, jaýyň içindäki işler, seneler, köçe geýimleri we ş.m.
-Sublimasiýa we Puff Çap.
-Düzgün-laýyk dizaýn / Ölçeg / özleşdirilen
Erkekler we aýallar stilleri

Harydyň beýany

Stil
Dynç alyş, näzik, ulaldylan ýa-da hödürleýän dizaýnlaryňyz bar.

Mata agramy
160GSM.

Mata düzümi
100% poliester.Beýlekiler düzülip bilner.

Reňk
Pantone reňklerini öndürip bileris ýa-da hödürleýän reňkleriňizi çalşyp bileris.

Ölçegi
Standart Europeewropa / Amerikan ululygy ýa-da ululygyňyzyň spesifikasiýasy hökmünde öndürip bileris.

Yarüplükleriň hili
Tarakly, ýarym tarakly, kartoçkaly, poliester, OE ýüplük we ETC.

Çap we keşde
Galstuk boýag, rezin, ýarym rezin, applique, geçirmek, sanly çap etmek, ekran çap etmek, yzygiderli nagyş we ETC.

Üstünliklerimiz

1. Hünär:15 ýyllyk önümçilik we eksport tejribesi bilen, eýýäm dünýädäki müşderiler bilen durnukly we çözgütli iş gurduk.
2. Zawod esasly:Biz zawod, orta adam ýok.
3. Gowy töleg möhleti:Zawodyň köpüsiniň OA30-60 günlük töleg möhleti bilen edip bilmeýäris.
4. Şahadatnamalar:Gaplamak we BSCI şahadatnamasy.

Gaplamak we eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki: