Erkekler Zip-Up dynç alyşy Gündelik kapotly köýnek

Gysga düşündiriş:

Önüm No. KH-MH001

 

Adaty ýeň.

Sag kafeniň üstünde kiçijik rezin çap.
Öňki jübü we çep tirsegi fermuar bilen.
160 GSM ýeke formasy bilen örtülen örtük.
Çeňňek we aşaky 380 GSM 2 * 2 spandeks gapyrgasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

-Gaply, fermuar, gapyrganyň aşagy we sizi gaty amatly edýän ýumşak el ýüňi bilen bezelendir
-Göçürmek: Gündelik geýim, sport, dynç alyş, dynç alyş, dynç güni, öý, iş, açyk howada işjeňlik, jaýyň içindäki işler, seneler, köçe geýimleri we ş.m.
-Düzgün-laýyk dizaýn / Ölçeg / özleşdirilen
-Gapyň aşagy ony has elastik edýär
-Anti-derman, gysylmaga garşy, gyrma garşy, dem alýan, dowamly
-Spring we güýz

Harydyň beýany

Stil
Sport, dynç alyş, näzik, ulaldylan ýa-da hödürleýän dizaýnlaryňyz bar

Mata agramy
260GSM.

Mata düzümi
100% pagta;60% pagta 40% poliester;35% pagta 65% poliester;100% poliester;;Gaýtadan işlenen poliester;Organiki pagta we beýleki matalar özleşdirilip bilner.

Reňk
Pantone reňklerini öndürip bileris ýa-da hödürleýän reňkleriňizi çalşyp bileris.

Ölçegi
Standart Europeewropa / Amerikan ululygy ýa-da ululygyňyzyň spesifikasiýasy hökmünde öndürip bileris.

Yarüplükleriň hili
Tarakly, ýarym tarakly, kartoçkaly, poliester, OE ýüplük we ETC.

Çap we keşde
Galstuk boýag, rezin, ýarym rezin, applique, geçirmek, sanly çap etmek, ekran çap etmek, yzygiderli nagyş we ETC.

Üstünliklerimiz

1. Hünär:15 ýyllyk önümçilik we eksport tejribesi bilen, eýýäm dünýädäki müşderiler bilen durnukly we çözgütli iş gurduk.
2. Zawod esasly:Biz zawod, orta adam ýok.
3. Gowy töleg möhleti:Zawodyň köpüsiniň OA30-60 günlük töleg möhleti bilen edip bilmeýäris.
4. Şahadatnamalar:Gaplamak we BSCI şahadatnamasy.

Gaplamak we eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki: