Erkekler Zipper ýokary stendli ýakasy köýnek, inçe pullover

Gysga düşündiriş:

Haryt nomeri KH-MH007

 

● 700 GSM lenta ýakasy, çeňňek we aýak.
Ocket gapdal jübüsinde öz matasy ulanylýar.
6 Mawy reňkli 6 sany metal düwme düwmesi bolan öňdäki gapak.
Fabric Mata ýuwmak, içindäki çotga ýüňi ýumşatmak.
65 65% poliester 35% pagta bilen öndürilýär.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

-Gaplaň ýakasy, gapyrganyň gysgyçlary we gabyklary, gabygy ýumşak el duýgusy, bu gyşda ýylylygy saklamak üçin içindäki çotga ýüň.
-Göçürmek: Gündelik geýim, sport, dynç alyş, dynç alyş, dynç güni, öý, iş, açyk howada işjeňlik, jaýyň içindäki işler, seneler, köçe geýimleri we ş.m.
-Düzgün-laýyk dizaýn / Ölçeg / özleşdirilen.
-Rib hem ony has elastik edýär.
-Anti-tabletka, gysmaga garşy, gyrma garşy, dem alýan, dowamly.

Harydyň beýany

Stil
Sport, dynç alyş, artykmaç ýa-da hödürleýän dizaýnlaryňyz bar

Mata agramy
330GSM.

Mata düzümi
65% poliester 35% pagta ýüňi we beýleki matalar düzülip bilner.

Reňk
Pantone reňklerini öndürip bileris ýa-da hödürleýän reňkleriňizi çalşyp bileris.

Ölçegi
Standart Europeewropa / Amerikan ululygy ýa-da ululygyňyzyň spesifikasiýasy hökmünde öndürip bileris.

Yarüplükleriň hili
Tarakly, ýarym tarakly, kartoçkaly, poliester, OE ýüplük we ETC.

Çap we keşde
Galstuk boýag, rezin, ýarym rezin, applique, geçirmek, sanly çap etmek, ekran çap etmek, yzygiderli nagyş we ETC.

Üstünliklerimiz

1. Hünär:15 ýyllyk önümçilik we eksport tejribesi bilen, eýýäm dünýädäki müşderiler bilen durnukly we çözgütli iş gurduk.
2. Zawod esasly:Biz zawod, orta adam ýok.
3. Gowy töleg möhleti:Zawodyň köpüsiniň OA30-60 günlük töleg möhleti bilen edip bilmeýäris.
4. Şahadatnamalar:Gaplamak we BSCI şahadatnamasy.

Gaplamak we eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki: