Erkekler Zipper ýokary stendli ýakasy köýnek, inçe pullover

Gysga düşündiriş:

Önüm No. KH-MH006

 

● Halfarym fermuar.
● Kangaroo jübüsi.
● 2 gatlak ýokary stendiň ýakasy.
Fabric Mata ýuwmak, içindäki çotga ýüňi ýumşatmak.
Uff Kaf we Hem 380 GSM 2 * 2 spandeks gapyrgasyny ulanýarlar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

-Bu stendiň ýakasy, gapyrgasy we gabygy, gabyk ýumşak el duýgusy, bu gyşda ýyly bolmagy üçin içerde çotga ýüň.
-Göçürmek: Gündelik geýim, sport, dynç alyş, dynç alyş, dynç güni, öý, iş, açyk howada işjeňlik, jaýyň içindäki işler, seneler, köçe geýimleri we ş.m.
-Düzgün-laýyk dizaýn / Ölçeg / özleşdirilen.
-Rib hem ony has elastik edýär.
-Anti-tabletka, gysmaga garşy, gyrma garşy, dem alýan, dowamly.

Harydyň beýany

Stil
Sport, dynç alyş, artykmaç ýa-da hödürleýän dizaýnlaryňyz bar

Mata agramy
280GSM.

Mata düzümi
65% poliester 35% pagta ýüňi we beýleki matalar düzülip bilner.

Reňk
Pantone reňklerini öndürip bileris ýa-da hödürleýän reňkleriňizi çalşyp bileris.

Ölçegi
Standart Europeewropa / Amerikan ululygy ýa-da ululygyňyzyň spesifikasiýasy hökmünde öndürip bileris.

Yarüplükleriň hili
Tarakly, ýarym tarakly, kartoçkaly, poliester, OE ýüplük we ETC.

Çap we keşde
Galstuk boýag, rezin, ýarym rezin, applique, geçirmek, sanly çap etmek, ekran çap etmek, yzygiderli nagyş we ETC.

Üstünliklerimiz

1. Hünär:15 ýyllyk önümçilik we eksport tejribesi bilen, eýýäm dünýädäki müşderiler bilen durnukly we çözgütli iş gurduk.
2. Zawod esasly:Biz zawod, orta adam ýok.
3. Gowy töleg möhleti:Zawodyň köpüsiniň OA30-60 günlük töleg möhleti bilen edip bilmeýäris.
4. Şahadatnamalar:Gaplamak we BSCI şahadatnamasy.

Gaplamak we eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki: