Topar we sergiler

Zawodyň maglumatlary

Kompaniýanyň görnüşi:Öndüriji
Kompaniýanyň döredilen senesi:2007
Işgärleriň sany:takmynan 500 töweregi

Hil barlagçylarynyň sany: 15
Önümçilik ugurlary: 12
Maşynlar:370 toplum
Zawodyň umumy dolanyşygy:18,000,000 $

Önümler:Futbolkalar, polo-köýnek, eşikler, fermuar penjekler, balak, yubka, pijama köýnek, içki eşik we ş.m.
Esasy önümler (her önümiň bölüniş gatnaşygy):Erkekler: 60% Aýallar: 30% Çagalar: 10%.
Aýlyk çykyş (hersiniň göterimi):500,000 sany.
Sargytdan soň gowşuryş wagty:60-90 gün

Toparlarymyz

vdf

Haýyr-sahawat işleri

vdf2

TaýlandTbiziň

vdf3

Taýland gezelenji

Müşderilerimiz we sergilerimiz

qwfw
vdfbq
gegre
zxgwe
rgwsfs
btrqwwf
vfdbwe
qwtgwe
Zherwe
rgrger