“Unisex” nagyşly pagta polo köýnek

Gysga düşündiriş:

Haryt belgisi KH-MT004

 

Gursak we keşdeli keşde.

3 düwme bilen öňdäki gapak.

Gowy duýgy bilen tomusky geýim.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

- Döşüne nagyş we ýeň ýapmak üçin ýeňi gysyň.
- Standokary stendiň ýakasy we Super ýumşak el duýgusy pique matasy bilen bezelendir.Bu sizi gaty amatly edýär
-Göçürmek: Gündelik geýim, sport, dynç alyş, dynç alyş, dynç güni, öý, iş, açyk howada işjeňlik, jaýyň içindäki işler, seneler, köçe geýimleri we ş.m.
-Düzgün-laýyk dizaýn / Ölçeg / özleşdirilen
Erkekler we aýallar stilleri

Harydyň beýany

Stil
Sport, dynç alyş, näzik, ulaldylan ýa-da hödürleýän dizaýnlaryňyz bar

Mata agramy
180GSM.

Mata düzümi
100% pagta;60% pagta 40% poliester;35% pagta 65% poliester;100% poliester;Palçyk mata;Gaýtadan işlenen poliester;Organiki pagta we beýleki matalar özleşdirilip bilner.

Reňk
Pantone reňklerini öndürip bileris ýa-da hödürleýän reňkleriňizi çalşyp bileris.

Ölçegi
Standart Europeewropa / Amerikan ululygy ýa-da ululygyňyzyň spesifikasiýasy hökmünde öndürip bileris.

Yarüplükleriň hili
Tarakly, ýarym tarakly, kartoçkaly, poliester, OE ýüplük we ETC.

Çap we keşde
Galstuk boýag, rezin, ýarym rezin, applique, geçirmek, sanly çap etmek, ekran çap etmek, yzygiderli nagyş we ETC.

Üstünliklerimiz

1. Hünär:15 ýyllyk önümçilik we eksport tejribesi bilen, eýýäm dünýädäki müşderiler bilen durnukly we çözgütli iş gurduk.
2. Zawod esasly:Biz zawod, orta adam ýok.
3. Gowy töleg möhleti:Zawodyň köpüsiniň OA30-60 günlük töleg möhleti bilen edip bilmeýäris.
4. Şahadatnamalar:Gaplamak we BSCI şahadatnamasy.

Gaplamak we eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki: